Wet Maatschappelijke Ondersteuning

GR de Bevelanden, afdeling WIZ regelt namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal de ondersteuning van mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn en is ook afhankelijk van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen. Voor meer informatie kunt u terecht bij GR de Bevelanden.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Bent u benieuwd welke regels er voor u gelden? U kunt de meest actuele regels bekijken op overheid.nl.