Zelfstandig thuis wonen

Zelfstandig thuis wonen

Iedereen wil zo lang mogelijk en onder prettige omstandigheden zelfstandig wonen. Ook willen we allemaal volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Op het moment dat dit (tijdelijk) niet meer kan, helpt Vrijwilligershuis Borsele. Hiervoor biedt het Vrijwilligershuis, in samenwerking met andere instellingen en (vrijwilligers)organisaties, een aantal diensten aan zoals: Maaltijd thuis Borsele, personenalarmering, de woon+++ regeling en diverse andere initiatieven die zelfstandig blijven wonen vergemakkelijken

Maaltijd Thuis Borsele

Kunt u (tijdelijk) niet meer koken? Geen nood. VrijwilligersHuis Borsele biedt u vijf dagen per week (maandag t/m vrijdag) een warme maaltijd. U kunt elke werkdag van de maaltijdservice gebruik maken, minder kan ook (met een minimum van drie dagen per week). Uw maaltijd wordt tussen 11.45 – 12.15 bij u thuis bezorgd. Nadat u zich heeft aangemeld, komt er een medewerker van VrijwilligersHuis bij u op bezoek. Natuurlijk kan een mantelzorger of cliëntondersteuner bij deze afspraak aanwezig zijn.Klik hier voor meer informatie over de maaltijdbezorging. 

Personenalarmering

Enerzijds voelt u zich goed genoeg om thuis te blijven wonen en anderzijds twijfelt u er misschien wel eens over: ‘een ongelukje zit immers in een klein hoekje en wat dan?’. Met de personenalarmering kunt u via één druk op de knop iemand waarschuwen. Hierbij kunt u kiezen uit professionele alarmopvolging (bv. thuiszorg) of uit opvolging door mantelzorgers.Indien u interesse heeft in personenalarmering kunt u contact met ons opnemen voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek worden uw wensen geïnventariseerd en de mogelijkheden besproken. Klik hier voor meer informatie over personenalarmering. 

Vrijwillige thuisadministratie

VrijwilligersHuis Borsele biedt hulp aan inwoners die moeite hebben met hun administratie. Bij het project 'Vrijwillige Thuisadministratie' kunnen inwoners van de gemeente Borsele een beroep doen op getrainde vrijwilligers. Zij komen bij de aanvragers thuis en brengen samen met hen de administratie op orde, vullen formulieren in of helpen hen met het aanvragen van een regeling.

Ouderen, alleenstaande ouders, jongeren die zelfstandig (zijn) gaan wonen of inwoners met financiële problemen kunnen een beroep doen op de vrijwilligers. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat de aanvrager moeite heeft om online formulieren in te vullen, geen overzicht heeft in zijn inkomsten en uitgaven of niet weet op welke regelingen hij recht heeft. De vrijwilligers helpen om het overzicht terug te krijgen. Dit doen zij altijd samen met de inwoners, zodat zij na het steuntje in de rug weer zelf aan de slag kunnen. Kijk hier voor meer informatie over de vrijwillige thuisadministratie.