Afvalstoffenheffing

Algemeen

Als inwoner van de gemeente Borsele betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing van SaBeWa Zeeland. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. Via onderstaande knop vindt u meer informatie over SaBeWa Zeeland.

Bezwaar indienen

Bent u het niet met de aanslag eens? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift richt u aan SaBeWa Zeeland, die voor de gemeente Borsele de gemeentelijke belastingen uitvoert. U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken. In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  • Uw naam en adres.
  • De dagtekening van de aanslag.
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden van uw bezwaar. 

Wijst SaBeWa uw bezwaar af? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.