Belastingen

Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt. Meld uw hond aan bij Sabewa Zeeland. U krijgt dan een keer per jaar een aanslag hondenbelasting.

Voor een (blinden)geleidehond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden die in het asiel verblijven en puppies jonger dan 3 maanden betaalt u geen hondenbelasting.

Wat moet ik doen?

SaBeWa Zeeland voert voor de gemeente Borsele de gemeentelijke belastingen uit.

Procedure

  • U bent verplicht om, binnen de door SaBeWa Zeeland gestelde termijn, aan SaBeWa Zeeland door te geven dat u een hond heeft aangeschaft. Kijk voor meer informatie op de website van SaBeWa Zeeland.
  • Op grond van uw informatie stuurt SaBeWa Zeeland een jaarlijkse aanslag. Op het aanslagbiljet staat aangeven binnen welke termijn u moet betalen.
  • Meldt u uw hond(en) niet aan, dan kan SaBeWa Zeeland u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. Bovenop de aanslag zal SaBeWa Zeeland dan misgelopen rente heffen.
  • Op de website van SaBeWa leest u meer informatie over de hondenbelasting.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de website van SaBeWa.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen?

  • SaBeWa Zeeland voert voor de gemeente Borsele de gemeentelijke belastingen uit.
  • Jaarlijks krijgt u een aanslag van SaBeWa Zeeland met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • SaBeWa Zeeland gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB dan kunt u hiertegen bij SaBeWa Zeeland bezwaar maken.
  • Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag moet uw bezwaar ingediend zijn bij SaBeWa Zeeland.

Aanvullende informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.