Collectieve ziektekostenverzekering

U kunt zich via GR de Bevelanden collectief verzekeren bij CZ. De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. CZ geeft korting op de aanvullende verzekering en wij betalen een deel van uw premie. Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden voor een aantrekkelijke prijs, uitgebreid verzekerd.

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Dit inkomen mag niet meer zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Ook hebben zij weinig eigen geld.

Op de website van GR de Bevelanden vindt u meer informatie.