Minimaregelingen

Meer doen met weinig inkomen.

Heeft u weinig geld? Dan kunt u misschien gebruik maken van onze minimaregelingen. Met deze regelingen kunt u dingen doen die anders niet kunnen. Denk aan het lid worden van een sportclub, een keertje naar het theater of een schoolreisje voor uw kinderen. Of via ons een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ afsluiten. De regelingen zijn niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk of een klein pensioen kunnen hier mogelijk gebruik van maken.

Ondersteuning op gebied van inkomen en schulden

GR de Bevelanden is de organisatie die namens de gemeente Borsele inwoners ondersteunt op het gebied van inkomen en schulden. Op de website van GR de Bevelanden vindt u meer informatie over de minimaregelingen en hoe u deze kunt aanvragen.

Bezoek de website van GR de Bevelanden

Wij hebben hieronder voor u de minimaregelingen ook op een rij gezet. U vindt de belangrijkste informatie op hoofdlijnen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt u doorgelinkt naar de website van GR de Bevelanden.