Drie Zeeuwse overheden slaan handen ineen voor veilig en bereikbaar Borsele-Oost

Woensdag 15 juni ondertekenden Arno Witkam (gemeente Borsele), Marien Weststrate (waterschap Scheldestromen) en Harry van der Maas (Provincie Zeeland) de samenwerkingsovereenkomst voor de Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost (GGA Borsele-Oost). Hiermee bekrachtigen de drie overheden de afspraken en werkzaamheden die leiden tot een veilig en bereikbaar Borsele-Oost. Vanaf september 2022 worden de eerste werkzaamheden uitgevoerd.

Wethouder Arno Witkam is blij dat de werkzaamheden van start gaan. “In 2014 zijn we gestart met het project GGA Borsele-Oost. De aanleiding was om te komen tot een integrale aanpak van diverse verkeersknelpunten in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland. Daarmee voorkomen we dat door individuele maatregelen verkeersknelpunten op andere locaties juist opdoemen of groter worden.” De kern van het maatregelenpakket is de aanleg van de randweg Hoedekenskerke. “Met deze nieuwe weg krijgt verkeer een betere ontsluiting en ontlasten we de dorpskernen van Hoedekenskerke, Baarland en Langeweegje.” 

Eerste werkzaamheden


De eerste werkzaamheden staan voor september gepland. Dan verbreedt waterschap Scheldestromen diverse wegen ten zuiden van Hoedekenskerke. In de eerste fase (2022-2024) vallen ook onder andere de aanleg van de randweg Hoedekenskerke, het realiseren van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N666-Baarlandsezandweg, de herinrichting van het kruispunt Baarlandsezandweg-Schoorkenszand en het opheffen van de aansluiting N666-Schoorkenszandweg. 

Inloopbijeenkomst


Maandag 20 juni houden de drie overheden een inloopbijeenkomst om bedrijven en inwoners te informeren over de plannen en de uitvoering van de werkzaamheden. Zij kunnen tussen 16.00 en 20.00 uur terecht in dorpshuis Ons Dorpsleven te ’s-Gravenpolder. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het project? Ga naar www.borsele.nl/ggaborsele-oost of stuur een e-mail naar gga@borsele.nl.