Individuele studietoeslag

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een medische beperking niets bijverdienen? Dan kunt u misschien een individuele studietoeslag krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen als:

  • U 18 jaar of ouder bent;
  • U studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) krijgt;
  • U niet meer eigen geld en waardevolle spullen hebt dan voor de bijstand is toegestaan.
  • U door een medische beperking niets kunt bijverdienen naast uw studie. Die beperking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn;
  • U geen WAJONG-uitkering van het UWV ontvangt.
  • De toeslag is € 300,- per maand en u kunt deze voor 6 maanden krijgen. Zolang u aan de voorwaarden blijft voldoet kunt u daarna elke 6 maanden opnieuw een toeslag aanvragen.

Let op: deze toeslag wordt voor de belasting bij uw jaarinkomen opgeteld.

Aanvragen

Wilt u de Individuele studietoeslag aanvragen of meer weten over de Individuele studietoeslag?

Op de website van GR de Bevelanden vindt u meer informatie.