Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zo hebt u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden.

Wanneer een verzoek indienen?

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

Hoe een verzoek indienen?

U kunt een verzoek schriftelijk indienen. Deze kunt u sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de de rechter beroep indienen. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.