Informatieavond Masterplan Nieuwdorp

Datum
tot
Locatie
Dorpshuis Ammekore
Aanvullende gegegevens
Vooraf aanmelden via imdejonge-vanderham@borsele.nl

Tijdens de informatiebijeenkomst informeren wij u over de stand van zaken van de verschillende deelprojecten van het Masterplan Nieuwdorp. Vervolgens kunt meer informatie over deze projecten krijgen bij de diverse projectleiders.

Programma

19.15-19.30 uur: Inloop
19.30-19.40 uur: Opening en inleiding wethouder Arno Witkam
19.40-19.55 uur: Presentatie multifunctionele accommodatie
19.55-20.10 uur: Presentatie inrichting buitenruimte
20.10-20.25 uur: Presentatie klimaatstraat
20.25-20.40 uur: Presentatie ontwikkeling gebied Hertenweg/Havenweg
20.40-21.30 uur: Informatiemarkt per deelproject

Als u de bijeenkomst wil bijwonen, graag voor 15 oktober aanmelden bij Ivonne de Jonge via imdejonge-vanderham@borsele.nl. Wilt u liever de bijeenkomst digitaal volgen? Ook dan kunt u zich aanmelden via bovenstaand e-mailadres. 

Bij binnenkomst wordt u om uw coronatoegangsbewijs gevraagd.