Kernenergie

In het dorp Borssele staat de enige kerncentrale van Nederland. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' opgenomen dat kernenergie in de energiemix een aanvulling kan zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Daarom wil het kabinet de kerncentrale in Borssele langer openhouden. Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Op deze pagina leest u hier meer over. Ook leest u meer over de opslag van radioactief afval bij COVRA in Nieuwdorp.