Grootschalige energietransitie

Mogelijk komen er twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele. Maar er zijn meer ontwikkelingen in onze gemeente. Elektriciteitskabels van Wind op Zee-parken landen hier aan, er moet een nieuw hoogspanningsstation in het Sloegebied komen, er loopt een 380kV-lijn met windtrackmasten door ons landschap. Lees op deze pagina meer over die diverse ontwikkelingen op het gebied van grootschalige energietransitie in onze gemeente.