Lokale experts

Om de Borselse Voorwaarden voor nieuwe grote energieprojecten te bepalen is de Borsele Voorwaarden Groep samengesteld. Deze groep wordt ondersteunt door dertien Lokale Experts. Op deze pagina ziet u wie die Lokale Experts zijn en wat hun expertise is.

André Dijkmans

De expertise van André Dijkmans:

 • Kernenergie
 • Duurzame energie en/of klimaat
 • Wetgeving m.b.t. de hier onderhevige dossiers vertalen naar concrete gevolgen, toepassingen en voorwaarden
 • Ecologie
 • Communicatie
 • Land- en Tuinbouw
Foto van André Dijkmans

Bernard Meijlink

De expertise van Bernard Meijlink:

 • Planologie
 • Ruimtelijke ordening
 • Historische en culturele wetenschap van de zak van Zuid-Beveland
Foto Bernard Meijlink

Erik Versluijs

De expertise van Erik Versluijs: 

 • Kernenergie/Radioactief afval
Foto Erik Versluijs

Jessica Vermeulen

De expertise van Jessica Vermeulen:

 • Planologie
 • Ruimtelijke ordening
Foto Jessica Vermeulen

Lode Vermorken

De expertise van Lode Vermorken:

 • Nautische kennis
Foto van Lode Vermorken

Martin Huzen

De expertise van Martin Huzen:

 • Infrastructuur (dagelijkse vakgebied)
 • Ruimtelijke ordening (kennis beschikbaar vanuit mijn werkgever en daardoor opgebouwde eigen parate kennis)
Foto van Martin Huzen

Nanda van den Berg

De expertise van Nanda van den Berg:

 • Historische en culturele wetenschap van de zak van Zuid-Beveland
 • Ecologie
Foto Nanda van den Berg

Nel Verhoeven

De expertise van Nel Verhoeven:

 • Sociale wetenschap
Foto Nel Verhoeven

Roel Clement

De expertise van Roel Clement:

 • Duurzame energie en/of klimaat 
Foto van Roel Clement

Tom Keij

De expertise van Tom Keij:

 • Kernenergie
Foto van Tom Keij

Tom Weemaes

De expertise van Tom Weemaes:

 • Juridische zaken
 • Nautische kennis
Foto Tom Weemaes

Wim van Tol

De expertise van Wim van Tol:

 • Veiligheid t.a.v. objecten
Foto van Wil van Tol

Fedde Peutz

De expertise van Fedde Peutz:

 • Juridische zaken
Foto van Fedde Peutz

Achtergrondinformatie

Gemeente Borsele wil een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Gemeente Borsele is de voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales, de locatie voor aanlanding van wind op zee en andere initiatieven vanuit de rijksoverheid die impact maken op de omgeving en de leefkwaliteit. De gemeente Borsele wil samen met 100 inwoners voorwaarden opstellen, in de periode van juni t/m oktober 2023. Deze voorwaarden gaan over veiligheid, landschappelijke inpassing, leefkwaliteit en een goede weging tussen de lusten en lasten.

Rol van lokale expert

De Borselse Voorwaarden Groep stelt de voorwaarden op en werkt deze uit. Deze groep bestaat uit gelote inwoners en de vertegenwoordiging van de dorpsraden. De lokale experts ondersteunen deze groep tijdens vijf avonden.