Lokale experts

Als inwoner van gemeente Borsele bijdragen aan een betere toekomst voor de gemeente? Wij zoeken lokale experts! Heeft u expertise op het gebied van kernenergie, duurzame energie, juridische zaken, planologie, ruimtelijke ordening, financiën, historische en culturele wetenschap van de Zak van Zuid-Beveland, nautische kennis of sociale wetenschap? Dan zijn wij op zoek naar u!

Achtergrondinformatie

Gemeente Borsele wil een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Gemeente Borsele is de voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales, de locatie voor aanlanding van wind op zee en andere initiatieven vanuit de rijksoverheid die impact maken op de omgeving en de leefkwaliteit. De gemeente Borsele wil samen met 100 inwoners voorwaarden opstellen, in de periode van juni t/m oktober 2023. Deze voorwaarden gaan over veiligheid, landschappelijke inpassing, leefkwaliteit en een goede weging tussen de lusten en lasten.

Rol van lokale expert

De Borselse Voorwaarden Groep stelt de voorwaarden op en werkt deze uit. Deze groep bestaat uit gelote inwoners en de vertegenwoordiging van de dorpsraden. Als lokale expert ondersteunt u deze groep tijdens vijf avonden. U zet uw expertise in bij het opstellen van de voorwaarden en verdere uitwerking.

Team van Lokale Experts

Het team van Lokale experts heeft een onafhankelijk karakter. Specifiek daarvoor is de gemeente Borsele op zoek naar inwoners met de volgende eigenschappen en achtergronden:

 • Stevige achtergrond met kennis van één van de volgende onderwerpen:
  • Duurzame energie en/of klimaat
  • Kernenergie
  • Juridische zaken
  • Planologie
  • Ruimtelijke ordening
  • Financiën (of het opzetten van fondsen)
  • Historische en culturele wetenschap van de Zak van Zuid-Beveland
  • Nautische kennis
  • Agrarische kennis
  • Sociale wetenschap
  • Ecologie
  • Communicatie
  • Infrastructuur
 • Een onafhankelijk, samenwerkingsgericht en nieuwsgierig karakter met een brede blik;
 • Gevoel bij de politiek bestuurlijke omgeving, zowel lokaal, regionaal en/of landelijk;
 • Geven van duidelijke en toekomstgerichte adviezen of bieden van advies met voldoende perspectief en duidelijkheid;
 • Flexibele en integere instelling.

Vergoeding

De bijeenkomsten van de Borselse Voorwaarden Groep zijn in de avond op 5 & 26 juni, 11 & 25 september en op 24 oktober 2023. We verwachten dat u als Lokale Expert minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten aanwezig bent. Voor iedere bijgewoonde bijeenkomst ontvangt u een VVV-cadeaubon ter waarde van € 50,-.

Aanmelden

Het lokale expertteam wordt samengesteld door HR-Consultancy. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan het Lokale expertteam, stuur dan voor 10 mei uw CV met een korte motivatie naar sollicitatie@hr-consultancy.nl. De gesprekken vinden plaats op 15, 16 en 17 mei in De Stenge in Heinkenszand of digitaal via Teams. Wilt u meer informatie over het traject? Kijk dan op www.borsele.nl/voorwaarden.