Mobiliteit

Mobiliteit

Verduurzamen van de mobiliteitssector

De transitie naar zero-emissie (geen co2 uitstoot meer) mobiliteit heeft een grote impact op de regionale tank- en laadinfrastructuur. Met de stijging van
het elektrisch rijden, neemt de behoefte aan laadinfra in Zeeland toe. Wist u dat er ieder jaar subsidie beschikbaar is voor de aankoop van een elektrische (tweedehands) auto? Via deze website leest u meer over de subsidie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp

Laadinfrastructuur in Borsele

Belangrijkste focus in het verduurzamen van de mobiliteit is het mogelijk maken van elektrisch rijden. Het faciliteren van
voldoende laadinfrastructuur is daarbij cruciaal. Het beleid van de gemeente Borsele is dat bedrijven en particulieren, wanneer mogelijk, op eigen terrein laden. Als dit niet mogelijk is dan kan er een openbare laadpaal geplaatst worden. In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en de netbeheerder werken we aan een plankaart laadinfra voor inwoners, forenzen en bezoekers/toeristen. Deze kaart toont geschikte locaties voor openbare laadpalen welke al zijn afgestemd met de netbeheerder. Dit versnelt het besluitvormingsproces en daarmee de plaatsing van de openbare laadpaal. De kaart wordt binnenkort opgeleverd.

Openbare laadpaal aanvragen

Kijk op onze website hoe u een openbare laadpaal kunt aanvragen. 

Meer informatie