Omgevingsvergunning, conceptaanvraag (voorheen overleg)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u advies aanvragen door middel van het indienen van een conceptaanvraag. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan dorpsbouwmeester. De gemeente adviseert om altijd een conceptaanvraag in te dienen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig kosten moet maken of dat uw definitieve vergunningaanvraag onverwacht niet verleend kan worden. Het advies heeft geen juridische status, er worden geen leges in rekening gebracht en is niet openbaar.

Hoe werkt het?

U bent niet verplicht om een conceptaanvraag in te dienen. Wanneer u vooraf meer zekerheid wilt hebben over de haalbaarheid van een aanvraag voordat u bijvoorbeeld voorbereidende kosten maakt, kan het voor veel duidelijkheid zorgen. U maakt een ontwerpplan waarbij duidelijk de bestaande en nieuwe toestand is aangegeven. Dit bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden, toe te passen kleuren en materialen. Het is dan belangrijk dat u de tekening voorziet van maatvoering en aangeeft waar u de ruimten voor wilt gebruiken. Uw plan kan dan getoetst worden aan de Beeldkwaliteitsnota Borsele en het bestemmingsplan. 

U dient een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket Online (inloggen via DigiD). U maakt hier een aanvraag/melding aan. Na het invullen van de tabbladen Aanvrager, Locatie, Werkzaamheden en Bijlagen kunt u via de knop 'Contact met bevoegd gezag' de aanvraag openstellen voor vooroverleg.