Omgevingsvisie

Publieksbijeenkomsten 5 en 11 april 2022

Hoe ziet Borsele er over twintig jaar uit? Hoe houden we Borsele mooi en een fijne plek om te wonen? Wat is er nodig om Borsele duurzaam en klimaatbestendig te maken? Hoe zetten we Borsele economisch en recreatief op de kaart? Kortom: hoe ziet u het Borsele van de toekomst? Op 5 en 11 april 2022 organiseerden wij publieksbijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en belangengroepen om mee te denken en te praten over de invulling van onze omgevingsvisie. In onze omgevingsvisie leggen we onze gezamenlijke ambities en keuzes voor de toekomst vast. 

 

Achtergrond

Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft. Toekomstige ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de omgeving waarin we wonen en werken en het landschap mooi houden. Daarom moeten we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie over.

De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies op het gebied van fysieke leefomgeving van de gemeente. Het gaat in de omgevingsvisie bijvoorbeeld om verkeer en vervoer, water, milieu en natuur. Maar ook om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook om sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. De omgevingsvisie is geen optelsom van losse stukken, maar één visie voor heel Borsele.

Waarom een omgevingsvisie?

  • De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie is de opvolger van de ‘structuurvisie’.
  • De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de omgeving waarin we wonen, werken en verblijven.
  • In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Borsele.
  • De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
  • De omgevingsvisie inspireert mensen tot het aandragen van ideeën en enthousiasmeert om ambities op te pakken.