Omgevingsvisie

Hoe ziet Borsele er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen, werken en recreëren? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Over die vragen én veel meer gaat de omgevingsvisie.

Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft. Toekomstige ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de omgeving waarin we wonen en werken en het landschap mooi houden. Daarom moeten we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie over.

De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies op het gebied van fysieke leefomgeving van de gemeente. Het gaat in de omgevingsvisie bijvoorbeeld om verkeer en vervoer, water, milieu en natuur. Maar ook om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook om sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. De omgevingsvisie is geen optelsom van losse stukken, maar één visie voor heel Borsele.

Waarom een omgevingsvisie?

  • De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie is de opvolger van de ‘structuurvisie’.
  • De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de omgeving waarin we wonen, werken en verblijven.
  • In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Borsele.
  • De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
  • De omgevingsvisie inspireert mensen tot het aandragen van ideeën en enthousiasmeert om ambities op te pakken.

Uw stem?

Inwoners, ondernemers en belangengroepen betrekken we bij het opstellen van de omgevingsvisie van Borsele. In juni 2021 bevragen we ons digitale inwonerspanel over de toekomst van de gemeente. Ook gaan we het gesprek aan met belangengroepen. Aan de hand van deze input organiseren we begin 2022 publieksbijeenkomsten waar iedereen aan kan en mag sluiten om zijn of haar stem te laten horen.