Overige voorzieningen

Voedselbank de Bevelanden

De voedselbank verstrekt voedselpakketten aan mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.
www.voedselbankdebevelanden.nl

Kledingbank Zeeland

Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. De Kledingbank is gevestigd aan Ravensteijnweg 1A 4337 PG Middelburg.
www.kledingbank-zeeland.nl

Tweedehandskledingwinkel Heinkenszand

Voor dames-, heren- en kinderkleding, kleine huishoudelijke artikelen, keukenspullen en speelgoed kunt u terecht bij de winkel van het Leger des Heils. Daarnaast is iedereen tijdens de openingstijden van de winkel is welkom voor een kopje koffie of thee. De winkel is te vinden aan Clara’s Pad 6, 4451 HD Heinkenszand.

Repaircafé Heinkenszand

Hier kunt u terecht voor het repareren van kapotte huishoudelijke apparaten door vrijwilligers. Alleen materiaalkosten worden in rekening gebracht.
Adres: Clara’s Pad 6, 4451 HD Heinkenszand.

Ruilwinkel Goes

In de Ruilwinkel speelt geld geen rol: alles draait om punten. Punten verdient u door spullen in te leveren. U kunt uw verdiende punten weer uitgeven aan aangeboden spullen van anderen. De Ruilwinkel vindt u aan Couwervestraat 2 4461 XD Goes.
www.ruilwinkelgoes.nl

Kringloopwinkel ‘s-Gravenpolder

Burg. Jansenstraat 1, 4431 BK ‘s-Gravenpolder.

Kringloopwinkel Heinkenszand

Noordland 27 4451 RP Heinkenszand.

Vrijwillige Thuisadministratie

Vindt u het lastig om formulieren in te vullen, zoekt u hulp bij het ordenen van uw administratie of wilt u weten van welke regelingen u gebruik kunt maken? Dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de thuisadministratie. Zij informeren u kosteloos hoe u bepaalde problemen kunt aanpakken en van welke regelingen en voorzieningen u gebruik kunt maken. Aanmelden kan bij het VrijwilligersHuis via 0113-311999.