Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Energiecoöperaties (RHEDCOOP)

Borsele Energieneutraal, vol energie aan de slag!

Wijkuitvoeringsplannen

Begin 2022 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze visie staat wat per wijk of dorp het beste alternatief voor aardgas is. Maar wat betekent dit alternatief voor aardgas nou voor uw dorp of straat? In de Wijkuitvoeringsplannen gaan we hier per dorp of wijk met alle belanghebbenden concreet mee aan de slag. In 2018 is er al een begin gemaakt om de energietransitie concreet te maken in verschillende dorpen onder project RHEDCOOP.

RHEDCOOP – Routekaart Energieneutraal

In de periode 2018-2021 heeft de gemeente samen met inwoners routekaarten gemaakt voor een energieneutraal dorp. Dit project was onderdeel van het Europese project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties).

Samen met de werkgroepen duurzaamheid in ’s-Heer Abtskerke, Borssele, Driewegen, Hoedekenskerke en Oudelande zijn plannen gemaakt. In Hoedekenskerke is de routekaart definitief en hebben de gemeente en participatiecoalitie (samenwerking van Zmf en Zeeuwind) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om zich gezamenlijk in te zetten voor de energietransitie.

De routekaart moet inzicht geven in het huidige en toekomstige energiegebruik, de energiebronnen en uiteraard de wijze waarop er minder energie verbruikt kan worden. Het gaat hierbij enerzijds om alternatieven voor aardgas te vinden zoals een warmtepomp, warmtenet of volledig elektrisch. Ook wordt er gekeken naar duurzame opwekking en opslag van elektriciteit, bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Anderzijds wordt ingezet op het isoleren van woningen zodat het energieverbruik wordt teruggedrongen.

Wat is RHEDCOOP?

De afkorting RHEDCOOP staat voor: Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Energiecoöperaties. Het project verenigt elf partners uit Vlaanderen en Nederland, waaronder de gemeente Borsele. De partners hebben als gezamenlijk doel energiebesparing en duurzame energietoepassingen bij woningen en openbare gebouwen te versnellen. Dit gebeurt onder andere door actief kennis te delen. Deze projecten worden gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie leest u op deze website.  

Vragen?

Wilt u meer informatie of ook actief betrokken worden bij het opstellen van de routekaarten? Neem dan contact op met S. Ventevogel (sventevogel@borsele.nl; 06-11 22 46 55).

Deze projecten worden gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie leest u op deze website.