Riolering op uw perceel en in het buitengebied

Be- en ontluchting

In een volstromend riool wordt lucht verdrongen door water. De huisaansluiting moet ervoor zorgen dat zowel lucht als water goed weg kunnen wegstromen. Water stroomt de gemeentelijke riolering in en lucht gaat via de ‘ontspanningsleiding’ of ‘standleiding’ het riool uit (overdruk). Door de huisaansluiting stromend water kan ook lucht meezuigen (onderdruk/vacuüm). Ook daar dient de ontspanningsleiding voor. De hoeveelheid luchtverplaatsing kan op soms wel 30 keer zoveel zijn als de hoeveelheid water.

De ontspanningsleiding moet minimaal een diameter hebben van 60mm en steekt door het dak van de woning. Oudere woningen ontluchten vaak via de regenpijpen. Het aanpassen van regenpijpen zoals afzagen, afkoppelen etc. kunnen hierdoor gevolgen hebben voor de goede ontluchting van uw riool.

Meer informatie vindt u op de website riool.info. 

Uw rioolaansluiting, aansluitschets

Met onderstaande knop kunt u informatie vinden over uw rioolaansluiting richting het gemeentelijk riool is aangelegd. Meestal is de plaats van het ontstoppingsstuk en het erfscheidingsputje aangegeven. Het erfscheidingsputje is de overgang van de gemeentelijke naar de particuliere riolering.

Vind uw rioolaansluitschets

Direct naar de website

Erfscheidingsputjes

Oude betonnen erfscheidingsputjes

De erfscheidingsputjes zaten vroeger meestal tussen de septictank en de straat. In het putje zat een muurtje wat als stankslot en vetafscheider werkte. Dit raakt gemakkelijk verstopt. Ook kunnen wortels van bomen in de putjes groeien en verstoppingen veroorzaken. Om problemen te voorkomen, kunt u de stenen put vervangen door een waterdicht kunststofputje.

Nieuwe erfscheidingsputjes

In plaats van ontstoppingstukken wordt op de erfgrens een erfscheidingsputje op de erfgrens aangelegd. Dit hulpstuk, op de erfgrens, is de overgang van de gemeentelijke naar de particuliere riolering. Bij een verstopping moet u dit open maken om te zien of de verstopping bij de gemeente of bij u zit. Een verstopping op het gemeentelijk terrein moet u aan de gemeente te melden.

Vragen?

Stel ze aan de heer R. Meijers van team Leefomgeving, telefoon: 06-52560924. 

Regenwater op drukriolering, niet doen!

Drukriolering is speciaal ontworpen voor afvoer van afvalwater in het buitengebied. Water afkomstig van toilet, wasmachine, douche, wasbak en gootsteen wordt met een kleine persleiding en pompjes naar de dorpen getransporteerd. Bij de juiste aanleg en normaal gebruik is de kans op storingen en waterschade klein.

De pompjes draaien normaal minder dan 10 minuten per dag. Bij storing wordt het afvalwater in de buffer van de pompput opgevangen waardoor er niet gelijk schade in de woning zal ontstaan. Als er regenwater op de huisaansluiting voor vuilwater is aangesloten dan is de kans groot dat u vroeg of laat waterschade oploopt.

Wat gebeurt er als er regen en drainagewater op de drukriolering is aangesloten?

De persleidingen van de drukriolering hebben meestal een doorsnede van ongeveer 75mm. Vanwege de beperkte capaciteit kunnen er geen grote hoeveelheden regen verpompt worden. De rode alarmlamp zal gaan branden en er is een verhoogde kans op een pompstoring waarbij ook water in de woning kan stromen.

De storingsdienst kan (en wil) dit probleem niet verhelpen. Door de klimaatsverandering, met intensieve regenbuien, zullen de gevolgen en het aantal keren dat wateroverlast of schade voorkomt groter worden. Regenwater veroorzaakt ook schade bij de buren omdat ze op dezelfde put zijn aangesloten.

Wat kunt u doen om schade te voorkomen?

Om schade te voorkomen vragen wij u om regenwater direct op de sloot, vijver of tuin te lozen. Het is verstandig om een regenwaterbuffer aan te leggen. U kunt dan water opvangen en hergebruiken voor de tuin of het wassen van uw auto. Weet u niet zeker of de regenpijp goed is aangesloten dan kunt u bij de regenwaterafvoer een ontlastputje aanbrengen. Regenwater zal dan via de ontlastputjes wegstromen en schade in uw woning voorkomen.

Wie is aansprakelijk bij schade?

De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het aansluiten van regenwater van particulieren op de gemeentelijke drukriolering. Dit is ook niet het geval als deze schade door een storing van de pomp ontstaat. Bij normaal gebruik van de drukriolering ontstaat deze schade niet. Schade ontstaat juist als regenwater op de drukriolering geloosd wordt. Daarom is het verboden om regenwater op de drukriolering te lozen. De verzekering kan schadeverhalen op de veroorzakers.

Verantwoordelijkheid eigen terrein

U bent verantwoordelijk voor uw huisaansluiting tot de pompput of tot aan de verbinding op een buis waar ook de buren door lozen richting de pompput. De pompput en verzamelleidingen van meerdere percelen op openbaar terrein zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Verzamelleidingen op particulier terrein zijn een gezamenlijke verantwoording voor de eigenaren. 

Vragen?

Als u vragen heeft over de drukriolering of lozingen in het buitengebied dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Meijers van Team Leefomgeving, telefoon 06-52560924.

Principeschets gemengde rioolhuisaansluiting