Samenstelling Borselse Voorwaarden Groep bekend

366 Borselse inwoners hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor de Borselse Voorwaarden Groep. Op basis van alle gestelde criteria woonplaats, leeftijd en geslacht is er een representatieve groep samengesteld. Vandaag hebben alle inwoners die zich hebben aangemeld een bericht ontvangen. De ingelote inwoners gaan vanaf 5 juni aan de slag om de Borselse Voorwaarden op te stellen voor de energieprojecten die op onze gemeente af komen.

De groep zoals die is samengesteld, heeft een verdeling tussen mannen en vrouwen, leeftijd en inwoners uit alle 15 dorpen. De drie kernen die binnen een straal van 5 km (Borssele, Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek) en binnen 8 km (Driewegen, Ovezande en Lewedorp) hebben in verhouding meer deelnemers dan de andere dorpen. Naast deze ingelote deelnemers heeft ook elke dorpsraad een afgevaardigde.

 

Borsele is uniek in het behalen van de criteria

Vooraf zijn in overleg met de opgestelde raadswerkgroep en bureau EMMA criteria opgesteld voor de loting. Locoburgemeester Kees Weststrate: “Dat we als Borsele alle criteria kunnen halen om een goede loting uit te voeren, is blijkbaar uitzonderlijk. Dit bewijst voor ons dat we veel betrokken inwoners hebben en dat dit onderwerp onder hen leeft. Wij zijn als college trots op deze uitkomst en kijken uit naar het verdere traject.” De Borselse Voorwaarden Groep is nu nog groter dan de ‘benodigde’ 100 leden. Op deze manier houden we rekening dat mensen bij nader inzien toch niet willen aansluiten, niet 4 van de 5 bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn of wegens omstandigheden vroegtijdig moeten afhaken.

 

Lokale Experts

De Borselse Voorwaarden Groep wordt ondersteund door Lokale Experts. Ook zij hebben zich de afgelopen weken kunnen aanmelden. Circa 15 inwoners met kennis op het gebied van onder andere duurzame energie, klimaat, planologie, ruimtelijke ordening en historische en culturele wetenschap van de Zak van Zuid-Beveland zullen hun expertise inzetten.

 

De Borselse Voorwaarden

De gemeente Borsele speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Zo is de gemeente Borsele voorkeurslocatie voor nieuwe kerncentrales, landen windparken op zee aan en moet de opgewekte elektriciteit getransporteerd worden. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op onze leefomgeving. De Rijksoverheid beslist of deze projecten doorgaan, de gemeente Borsele heeft invloed op de voorwaarden waarop deze projecten worden uitgevoerd. Het doel is om, met het oog op deze ontwikkelingen, voorwaarden op te stellen. De opgestelde voorwaarden worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Borsele.

 

Wilt u meer weten over de grootschalige energietransitie? Kijk dan op deze pagina.