Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld? Dan krijgt u misschien geld terug voor uw zorgkosten. We noemen dit de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Of u recht heeft op een tegemoetkoming hangt af van een aantal factoren.

Op de website van GR de Bevelanden vindt u meer informatie.