Transitievisie Warmte

Het doel van de Transitievisie Warmte is om te voldoen aan het Klimaatakkoord en invulling te geven aan het Zeeuws Energieakkoord. Dit doen we door de CO2-uitstoot te verlagen in de gebouwde omgeving door het verminderen van de energievraag en uiterlijk in 2045 aardgas te vervangen voor een duurzaam alternatief.

Wat is per dorp of buurt het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten?  Welke dorpen of buurten zijn geschikt om als eerste aan de slag te gaan, doordat er bijvoorbeeld al grote ingrepen op de planning staan? Dit is allemaal meegenomen in de Transitievisie warmte, een visie voor het aardgasvrij maken van onze gebouwde omgeving. Alle gemeenten hebben in 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld. Deze visie vindt u onderaan deze pagina. Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije toekomst niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen bijvoorbeeld door technische ontwikkelingen of het beschikbaar komen van nieuwe energiebronnen. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

Dorpsplannen: aardgasvrije toekomst

De Transitievisie Warmte laat per buurt het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten zien. Maar wat betekent dit alternatief voor aardgas nou voor mijn dorp of straat? In de dorpsplannen gaan we hier per dorp of buurt met alle belanghebbenden concreet mee aan de slag. 

Op deze pagina staat meer informatie over de dorpsplannen. 

Video

Bekijk in deze video wat de warmtetransitie voor gemeenten inhoudt: WARMTETRANSITIE ZEEUWSE GEMEENTEN - YouTube

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de dorpsplannen? Meld dan nu aan voor de nieuwsbrief via duurzaamheid@borsele.nl