Dorpsplannen

Het doel van de gemeente Borsele is om te voldoen aan het Klimaatakkoord en invulling te geven aan het Zeeuws Energieakkoord. Dit doen we door de CO2-uitstoot te verlagen in de gebouwde omgeving door het verminderen van de energievraag en uiterlijk in 2045 aardgas te vervangen voor een duurzaam alternatief.

De Transitievisie Warmte laat per buurt het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten zien. Maar wat betekent dit alternatief voor aardgas nou voor mijn dorp of straat? Is dat bijvoorbeeld een warmtenet, een bodem- of luchtwarmtepomp? Welke kansen zijn er? Welke wensen leven er? Daarover willen we graag met werkgroepen duurzaamheid, dorpsraden, bedrijven en andere experts om kansen en wensen mee te nemen en te laten groeien. Het resultaat is een dorpsplan waarin staat hoe uw dorp de stap naar aardgasvrij kan maken.

In 2018 is er al een begin gemaakt om de energietransitie concreet te maken in verschillende dorpen onder project RHEDCOOP.

Gestart in drie kernen

In 2022 zijn we gestart met de ontwikkeling van drie Dorpsplannen in dorpen waar een werkgroep duurzaamheid actief is. Er is gekozen voor dorpen waar verschillende alternatieven voor aardgas mogelijk zijn. Deze alternatieven volgen uit de Transitievisie Warmte (TVW). In 's-Heer Abtskerke, Borssele en Heinkenszand is dit een hybride oplossing (luchtwarmtepomp en groen gas). In Heinkenszand gaan we aanvullend hierop een volledig elektrische oplossing onderzoeken. Voor onder andere Borssele en Heinkenszand loopt er ook nog een onderzoek naar de mogelijkheid voor een warmtenet. 

Met deze drie verschillende dorpsplannen worden alle opties in de gemeente Borsele gedekt. De aanpak van deze dorpsplannen kan gekopieerd worden naar andere gebieden in de gemeente zodat uiteindelijk voor elk dorp er één of meerdere Dorpsplannen zijn.

De werkgroepen duurzaamheid dienen als klankbord en kunnen een rol hebben in de uitvoering van de plannen. Alle dorpsraden worden vanaf het begin geïnformeerd over de ontwikkelingen van de dorpsplannen. Zo kan ook met de dorpsraden waar nu geen werkgroep actief is later makkelijker besproken worden op welke wijze het traject voor de WUP’s in hun dorp aangepakt kan worden. Heeft u interesse om mee te denken of u in te zetten rondom dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar: duurzaamheid@borsele.nl

Aardgasvrij wonen in Zeeland

Benieuwd naar het alternatief voor aardgas in uw buurt? Vul uw adres in via onderstaande link en u ziet direct wat de plannen zijn voor uw buurt.

U kunt uw adres invullen via deze link: aardgasvrij wonen in Zeeland.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkuitvoeringsplannen? Meld dan nu aan voor de nieuwsbrief via duurzaamheid@borsele.nl