Veel gestelde vragen Borselse Voorwaarden

Bekijk de veel gestelde vragen, en de antwoorden op die vragen, over de Borselse Voorwaarden en de Borselse Voorwaarden Groep. Binnenkort ontvangen alle Borselse huishoudens een brief met uitleg over het aanmelden voor de Borselse Voorwaarden Groep.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Er komen veel grote energieprojecten op de gemeente Borsele af. Al deze projecten hebben invloed op de omgeving. De gemeente Borsele bepaalt niet of deze projecten doorgaan, hierover besluit de Tweede Kamer. We kunnen wel voorwaarden stellen als gemeente.

Wij willen onze Borselse Voorwaarden opstellen met 100 inwoners in de Borselse Voorwaarden Groep. Dit doen we in vijf bijeenkomsten, waarbij we starten met de input die al is opgehaald onder inwoners, bijvoorbeeld vanuit de enquête. De Borselse Voorwaarden Groep wordt ondersteund door een aantal experts, bijvoorbeeld op het gebied van (kern)energie.

Alle inwoners van Borsele ontvangen een brief, en kunnen zich aanmelden. Niet iedereen die zich aanmeldt kan meedoen. Uit alle aanmeldingen worden 85 deelnemers geloot. Hierbij passen we een weging toe, we streven naar een eerlijke verdeling tussen inwoners uit alle dorpen, mannen en vrouwen. Ook vinden we het belangrijk dat er voldoende jongere inwoners meedenken over de toekomst van Borsele.

Aanvullend op de 85 gelote inwoners vragen we alle dorpsraden om in totaal 15 deelnemers af te vaardigen.

Je hebt geen voorkennis nodig om mee te kunnen doen. Je praat mee vanuit je eigen ervaring en behoeften als inwoner van de gemeente Borsele. Wat vind jij belangrijk?

Nee, uit alle aanmeldingen loot een externe onafhankelijke partij 85 deelnemers. Hierbij passen we een weging toe, we streven naar een eerlijke verdeling tussen inwoners uit alle dorpen, mannen en vrouwen. Ook vinden we het belangrijk dat er voldoende jongere inwoners meedenken over de toekomst van Borsele.

De Borselse Voorwaarden Groep gaat in 5 bijeenkomsten samen de Borselse Voorwaarden opstellen. Wij verwachten dat een deelnemer in ieder geval 4 van de 5 bijeenkomsten aanwezig kan zijn. De bijeenkomsten zijn in de avond op 5 en 26 juni, 11 en 25 september en 24 oktober 2023.

Wij snappen goed dat meedoen aan de Borselse Voorwaarden Groep tijd vergt. Wij geven deelnemers na iedere bijeenkomst een VVV-cadeaubon van €50. Sluit u bij alle 5 de bijeenkomsten aan, dan krijgt u dus in totaal €250,- aan VVV-cadeaubonnen als vergoeding.

Borselse Voorwaarden Groep overhandigt in de laatste bijeenkomst de Borselse Voorwaarden aan (een vertegenwoordiging) van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorwaarden van de Borselse Voorwaarden Groep over te nemen als er geen wettelijke en/of juridische beperkingen zijn. Uiterlijk in de gemeenteraadsvergadering van januari 2024 stelt de gemeenteraad de definitieve Borsele Voorwaarden vast. Na vaststelling door de gemeenteraad, bundelt de gemeente haar voorwaarden met die van de provincie Zeeland. De provincie en gemeente Borsele voeren hierover in 2024 onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De gemeenteraad van Borsele hecht er veel waarde aan om nauw betrokken te zijn bij het proces om te komen tot de ‘Borselse Voorwaarden’. Daarom heeft elke raadsfractie één raadslid aangewezen om deel te nemen aan een raadswerkgroep, die is ingesteld in de raadsvergadering van 2 februari 2023. Samen vormen zij de raadswerkgroep Borselse Voorwaarden. Deze raadswerkgroep ziet toe op de uitvoering van het proces om tot de Borselse Voorwaarden te komen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Borselse Voorwaarden op in coproductie met de inwoners in de Borselse Voorwaarden Groep. Het college legt de voorwaarden vervolgens voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Borselse Voorwaarden vast.

Dan werkt u niet mee aan de voorwaarden, maar bent u van harte welkom op verschillende inloopbijeenkomsten waar u geïnformeerd wordt over de energieprojecten en uw ideeën mee kunt geven aan de Borselse Voorwaarden Groep. Houd hiervoor de communicatiekanalen van de gemeente, zoals www.borsele.nl/voorwaarden of het Borsels Bulletin, in de gaten.

We bewaren persoonlijke gegevens tot aan de bijeenkomsten. Daarna worden ze verwijderd. Ook de gegevens van de aanmeldingen publiceren, delen of bewaren we niet.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met ons team Grootschalige energietransitie en leefkwaliteit Borsele via gelb@borsele.nl of 0113 238 383. Meer informatie leest u ook op www.borsele.nl/voorwaarden.