Wmo raad

Wmo raad

In de gemeente Borsele is een adviesraad actief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. De leden van de adviesraad geven onder andere gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Taken

De Wmo raad heeft drie taken:

  1. De Wmo raad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd of ongevraagd. De adviesraad adviseert over de basis van het (toekomstige) gemeentelijk beleid.
  2. De Wmo raad verzamelt allerlei informatie die van belang is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren.
  3. De Wmo raad moedigt overleg en samenwerking aan tussen organisaties binnen de gemeente, die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning.

Wmo raad overlegt met betrokkenen

De Wmo raad organiseert één keer per jaar een themabijeenkomst met belangenorganisaties en cliëntenorganisaties die werkzaam zijn in of voor de gemeente Borsele.

Deelname aan de Wmo raad

Belangenorganisaties en cliëntenorganisaties uit de gemeente adviseren het college van burgemeester en wethouders over wie een mogelijk nieuw lid voor de Wmo raad kan zijn. Het college van burgemeester en wethouders besluit of iemand mag deelnemen aan de Wmo raad. 

Samenstelling

Bij het vormen van de adviesraad kijken we naar een zo breed mogelijke groepsindeling. We kijken naar verschillende leeftijden, geslacht en deelname aan organisaties. Het is belangrijk dat leden een brede interesse hebben en dat zij op de hoogte zijn van nieuws en discussieonderwerpen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzaken en Wet publieke gezondheid.
Het aantal leden van de Wmo raad bestaat uit ten minste 9 en maximaal 11 leden. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter.

De huidige samenstelling van de Wmo raad: 

 Mw. G. van Bambost (ambtelijke ondersteuning gemeente Borsele),  mw. R. Schreijenberg (ambtelijke ondersteuning gemeente Borsele),  dhr. J. van Schie (namens Seniorenraad Borsele), mw. I. Vermue-van ’t Westeinde (administratieve ondersteuning gemeente Borsele),  mw. J. Kousemaker-Nieuwdorp (lid Wmo-raad),  mw. J. Hulsbergen-Gorsse (lid),  mw. N. Boonman-Kakebeeke (lid Wmo-raad),  dhr. J. W. Kole (lid Wmo-raad), mw. G.L. Selders (namens Seniorenraad Borsele). 

Vergaderdata

  • 18 april 2023
  • 23 mei 2023
  • 12 september 2023
  • 18 september 2023 Themadag
  • 7 november 2023

De reguliere vergaderingen van de Wmo raad Borsele zijn openbaar.

Vacatures

De Wmo raad is op zoek naar nieuwe leden met name op het gebied van gezondheidszaken en jeugdbeleid. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wmo en de Wmo raad? Dan kunt u contact opnemen met team Samenleving (0113) 238383.