Nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Burgerberaad Zorg Zeeland: 1 jaar later

    Vorig jaar vond het Burgerberaad Zorg Zeeland plaats. Inwoners, professionals uit zorg en onderwijs, ambtenaren en politici dachten na over de vraag: “Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland?”.

  • Publicatie reactienota Nationaal Programma Radioactief Afval

    Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat behandelde alle zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Radioactief Afval. De resultaten zijn na te lezen in de reactienota.

  • Uitreiking wijkplan Watervliet

    Donderdagavond 16 mei werd het wijkplan officieel overhandigt aan wethouder Arno Witkam. In dit plan staat hoe de wijk Watervliet aardgasvrij wil worden.