Nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Tennet en EZK organiseren informatiebijeenkomsten hoogspanningsstation Sloegebied

    Van 13 januari tot en met 23 februari 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor hoogspanningsstation omgeving Sloegebied ter inzage. Daarin staan 4 locatie -en tracéalternatieven die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT nader willen gaan onderzoeken. Eind januari organiseren het ministerie en TenneT 2 informatiebijeenkomsten.

  • Baggerwerkzaamheden

    Om wateroverlast te voorkomen en de afstroming van regenwater te garanderen wordt dit jaar in en rond Langeweegje, Kwadendamme, ’s-Gravenpolder en nabij Hoedekenskerke gebaggerd.