Omgevingsvergunning

Naar verwachti­ng geldt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe Omgevings­wet. Tot die datum kunt u aanvragen indienen via Omgevings­loket online. Daarna kan dat met het nieuwe Omgevings­loket. Meer informati­e

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Hier heeft u een omgevingsvergunning voor nodig. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er  1 beroepsprocedure.

Hoe werkt het?

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Contactgegevens

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).
Op de website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.