Platepolder Heinkenszand

In Heinkenszand, aan de zuidzijde van de nieuwbouwwoningen aan de Stenevate, zijn wij bezig met de uitgifte van de bouwkavels van fase 1 voor de nieuwe woonwijk "Platepolder".

Vanaf oktober 2019 hebben we de volgende activiteiten ontplooid:

  • het organiseren van thema-avonden en daaruit voortvloeiend het samenstellen van klankbordgroepen. 
  • Parallel aan dit proces zijn we, in samenwerking met de klankbordgroepen, verder gegaan met de detailuitwerking van fase 1 en het begeleiden van het bestemmingsplan en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. 
  • Op 13 januari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 

Tussentijds informeren wij u over alle vervolgstappen die we gaan nemen op deze pagina.

Wilt u als belangstellende ingeschreven worden voor dit project dan kunt u uw interesse kenbaar maken via bouwgrond@borsele.nl

Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

- naam, adres, telefoonnummer, emailadres

- naar welke type woning uw belangstelling uitgaat

Interactieve verkavelingskaart

Wilt u de verkaveling met de actuele status van de kavels bekijken? Dat kan via de interactieve verkavelingskaart.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Lia Schroevers, Beleidsmedewerker Wonen - Verkoop Onroerende Goederen, mobiel: 06 25 38 48 68 (bereikbaar maandag t/m donderdag).

 

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@borsele.nl.