Wijkuitvoeringsplannen

De gemeente Borsele streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2045. Dat betekent dat we moeten zoeken naar alternatieven voor aardgas. Maar wat betekent dit voor uw dorp, wijk, straat of woning? Is dat bijvoorbeeld een warmtenet, een bodem- of luchtwarmtepomp? Welke kansen zijn er? Welke wensen leven er? Daarover willen we graag met werkgroepen duurzaamheid, dorpsraden, bedrijven en andere experts in gesprek om kansen en wensen mee te nemen en te laten groeien. Het resultaat is een wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin staat hoe uw dorp de stap naar aardgasvrij kan maken.

In 2018 is er al een begin gemaakt om de energietransitie concreet te maken in verschillende dorpen onder project RHEDCOOP.

Start in drie kernen

In 2022 starten we met de ontwikkeling van drie wijkuitvoeringsplannen in dorpen waar een werkgroep duurzaamheid actief is. Er is gekozen voor dorpen waar verschillende alternatieven voor aardgas mogelijk zijn. Een dorp waar met name een hybride oplossing (luchtwarmtepomp en groen gas) uit de Transitievisie Warmte (TVW) volgt, is ’s Heer Abtskerke. In Borssele is een warmtenet een mogelijke optie. Een wijk waar een volledig elektrische oplossing uit de TVW volgt is Heinkenszand. Met deze drie verschillende WUP’s worden alle opties in de gemeente Borsele gedekt. De aanpak van deze WUP’s kan gekopieerd worden naar andere gebieden in de gemeente zodat uiteindelijk voor elk dorp er één of meerdere WUP’s zijn.

De werkgroepen duurzaamheid dienen als klankbord en kunnen een rol hebben in de uitvoering van de plannen. Alle dorpsraden worden vanaf het begin geïnformeerd over de ontwikkelingen van de WUP’s. Zo kan ook met de dorpsraden waar nu geen werkgroep actief is later makkelijker besproken worden op welke wijze het traject voor de WUP’s in hun dorp aangepakt kan worden.

Aardgasvrij wonen in Zeeland

Benieuwd naar het alternatief voor aardgas in uw buurt? Vul uw adres in via onderstaande link en u ziet direct wat de plannen zijn voor uw buurt.

U kunt uw adres invullen via deze link: aardgasvrij wonen in Zeeland.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkuitvoeringsplannen? Meld dan nu aan voor de nieuwsbrief via duurzaamheid@borsele.nl