Wijkuitvoeringsplannen

De gemeente Borsele streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2045. Dat betekent dat we moeten zoeken naar alternatieven voor aardgas. Maar wat betekent dit voor uw dorp, wijk, straat of woning? Is dat bijvoorbeeld een warmtenet, een bodem- of luchtwarmtepomp? Welke kansen zijn er? Welke wensen leven er? Daarover willen we graag met werkgroepen duurzaamheid, dorpsraden, bedrijven en andere experts in gesprek om kansen en wensen mee te nemen en te laten groeien. Het resultaat is een wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin staat hoe uw dorp de stap naar aardgasvrij kan maken.

In 2018 is er al een begin gemaakt om de energietransitie concreet te maken in verschillende dorpen onder project RHEDCOOP.

Gestart in drie kernen

In 2022 zijn we gestart met de ontwikkeling van drie wijkuitvoeringsplannen in dorpen waar een werkgroep duurzaamheid actief is. Er is gekozen voor dorpen waar verschillende alternatieven voor aardgas mogelijk zijn. Deze alternatieven volgen uit de Transitievisie Warmte (TVW). In 's-Heer Abtskerke, Borssele en Heinkenszand is dit een hybride oplossing (luchtwarmtepomp en groen gas). In Heinkenszand gaan we aanvullend hierop een volledig elektrische oplossing onderzoeken. Voor onder andere Borssele en Heinkenszand loopt er ook nog een onderzoek naar de mogelijkheid voor een warmtenet. 

Met deze drie verschillende WUP’s worden alle opties in de gemeente Borsele gedekt. De aanpak van deze WUP’s kan gekopieerd worden naar andere gebieden in de gemeente zodat uiteindelijk voor elk dorp er één of meerdere WUP’s zijn.

De werkgroepen duurzaamheid dienen als klankbord en kunnen een rol hebben in de uitvoering van de plannen. Alle dorpsraden worden vanaf het begin geïnformeerd over de ontwikkelingen van de WUP’s. Zo kan ook met de dorpsraden waar nu geen werkgroep actief is later makkelijker besproken worden op welke wijze het traject voor de WUP’s in hun dorp aangepakt kan worden. Heeft u interesse om mee te denken of u in te zetten rondom dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar: duurzaamheid@borsele.nl

Aardgasvrij wonen in Zeeland

Benieuwd naar het alternatief voor aardgas in uw buurt? Vul uw adres in via onderstaande link en u ziet direct wat de plannen zijn voor uw buurt.

U kunt uw adres invullen via deze link: aardgasvrij wonen in Zeeland.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wijkuitvoeringsplannen? Meld dan nu aan voor de nieuwsbrief via duurzaamheid@borsele.nl