Lees deze pagina voor

Gemeente Borsele

Afspraak maken bij afdeling Burgerzaken

Uitgelicht

 • Open monumentenweekend Borsele 2015

  (19-08-2015)

  Zaterdag 12 en zondag 13 september heeft u tijdens het open monumentenweekend de kans om plaatsen te bezoeken waar u normaal niet komt.

  Lees verder
 • Subsidie gezamenlijke energiebesparing en duurzame opwekking

  (21-07-2015)

  Goed nieuws voor Zeeuwen die samen aan de slag willen om hun huizen mooier, comfortabeler en energiezuiniger te maken. De ‘Energieke Samenleving Zeeland’ (dat wil zeggen de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten) stimuleert u om samen te werken en stelt een subsidie van maximaal € 3.000,- beschikbaar voor de organisatiekosten van uw burgerinitiatief. 

  Lees verder
 • Nieuwe campagne glasrecycling van start

  (24-06-2015)

  Inwoners van de gemeente Borsele brengen jaarlijks ongeveer 17 kilogram glas per persoon naar de glasbak. Het landelijke streven voor soortgelijke gemeentes ligt op 24 kilogram. De gemeente Borsele is dus al heel goed op weg, maar het kan nog beter! Om dit extra onder de aandacht te brengen, worden er in de gemeente Borsele de komende maanden allerlei acties ondernomen. 

  Lees verder
 • Pilot Erfpacht Bouwgrond

  (25-08-2015)

  Vanaf 1-7-2014 loopt er een pilot erfpacht voor bouwgrond voor de duur van een jaar waarmee wij het mogelijk maken zowel woningbouwgronden als bedrijfsgronden in erfpacht af te nemen. Er is geen verplichting de gronden in erfpacht af te nemen, de klant heeft de keuze tussen koop of erfpacht. Op 10-9-2015 beslist de gemeenteraad of deze pilot wordt verlengd met een periode van 2 jaar tot 1-7-2017. B&W is op 14-7-2015 al akkoord gegaan met de verlenging van de pilot, zowel voor woningbouwgrond als voor bedrijfsgrond.

  Lees verder

Tweets van gemeente Borsele