Lees deze pagina voor

Gemeente Borsele

Afspraak maken bij afdeling Burgerzaken

Uitgelicht

 • Dorpsbezoek Lewedorp

  (05-10-2015)

  Op woensdag 14 oktober bezoekt het college van burgemeester en wethouders Lewedorp. Tijdens dit dorpsbezoek hebben inwoners van Lewedorp de mogelijkheid om met het college in gesprek te gaan. 

  Lees verder
 • Subsidie gezamenlijke energiebesparing en duurzame opwekking

  (21-07-2015)

  Goed nieuws voor Zeeuwen die samen aan de slag willen om hun huizen mooier, comfortabeler en energiezuiniger te maken. De ‘Energieke Samenleving Zeeland’ (dat wil zeggen de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten) stimuleert u om samen te werken en stelt een subsidie van maximaal € 3.000 beschikbaar voor de organisatiekosten van uw burgerinitiatief. 

  Lees verder
 • Erfpacht Bouwgrond

  (25-08-2015)

  Vanaf 1-7-2014 heeft er een pilot erfpacht gelopen voor bouwgrond waarmee wij het mogelijk maakten zowel woningbouwgronden als bedrijfsgronden in erfpacht af te nemen. Er is geen verplichting de gronden in erfpacht af te nemen, de klant heeft de keuze tussen koop of erfpacht. Op 10-9-2015 heeft de gemeenteraad beslist deze pilot te verlengen met een periode van 2 jaar tot 1-7-2017. B&W is op 14-7-2015 al akkoord gegaan met de verlenging van de pilot, zowel voor woningbouwgrond als voor bedrijfsgrond.

  Lees verder

Tweets van gemeente Borsele