Besluitenlijsten college

Op deze pagina vindt u de verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester & Wethouders (B&W).

Op zoek naar een ouder document?

Besluitenlijsten van voor 1 januari 2021 zijn op te vragen bij het team Communicatie

Besluitenlijsten 2021