Home

Nieuws

  • Zienswijze gemeente Borsele op plannen voor ammoniakopslag in het Sloegebied

    Evolution Terminals en Vesta Terminals hebben plannen in het Sloegebied (op het grondgebied van Vlissingen) voor bulkopslag van onder meer ammoniak. Het milieueffectrapport, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de aanvraag omgevingsvergunning van Evolution Terminals liggen van 11 januari tot en met 22 februari ter inzage. De gemeente Borsele diende een zienswijze in.

  • Start procedure bouw twee nieuwe kerncentrales

    Het Rijk onderzoekt de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Borssele is een van de locaties die onderzocht wordt. Van 23 februari 2024 tot en met 4 april kunt u uw mening geven over de plannen.

Evenementen

Geen resultaten gevonden.