Home

Nieuws

  • Kamerbrief over scenario groter aandeel kernenergie n.a.v. motie-Erkens

    Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) stuurde op 17 april de Tweede Kamer een brief over de motie-Erkens (VVD) van 5 maart 2024. In de motie wordt het kabinet o.a. verzocht om een scenario uit te werken met een groter aandeel kernenergie met ten minste 4 grote kerncentrales in uiterlijk 2040.

  • Verkenning dijkversterking Zak van Zuid-Beveland: omgeving aan zet

    Negen dijkvakken van de primaire waterkering, met een totale lengte van circa 16 km, voldoen niet meer aan die normen en moeten worden versterkt; een omvangrijk project met impact op de omgeving. De te versterken dijkvakken liggen in de Zak van Zuid-Beveland, tussen Hansweert en de kerncentrale Borssele.

Evenementen

Geen resultaten gevonden.